Våre tenester

NYBYGG

Vi er ei allsidig tømrerbedrift med mange års erfaring fra eneboliger, flermannsboliger og påbygg på eksisterende boliger, og kan garantere et godt sluttprodukt.

REHABILITERING

Vi utfører alle tjenester innenfor vedlikehold, enten det er etterisolering, bytting av vinduer, gulv, dører, tak eller fasade.

BLÅSEISOLERING

Vi har egen henger for blåseisolering, og tilbyr isolering av nybygg og etterisolering av eldre bygg. Ta kontakt for meir info, eller om du har spørsmål rundt nye krav til isolering

TEGNING

Vi utfører alle tjenester innenfor vedlikehold, enten det er etterisolering, bytting av vinduer, gulv, dører, tak eller fasade.