Illustrasjon

Dette er et eksempel på moderne kjøkken

Stanghelle Sjøfront

Fra reisningen av bygg 5

NYBYGG

Me er ei allsidig tømrarbedrift med mange års erfaring frå einebustader, fleirmannsbustader og påbygg på eksisterande bustader. Me kan garantera eit godt sluttprodukt.

REHABILITERING

Me utfører alle tenester innan vedlikehald, enten det er etterisolering, eller byte av vindauge, golv dører, tak og fasade.

BLÅSEISOLERING

Me har eigen hengar for blåseisolering, og tilbyr isolering av nybygg samt etterisolering av eldre bygg. Ta kontakt for meir informasjon, eller om du har spørsmål rundt nye krav til isolering.

TEGNING

Om du ynskjer bistand til teikning av ny bustad, tilbygg eller terrasse, så har me gode samarbeidsavtaler som fikser dette.

KVEN ER BYGGMESTER SOLBERG?

Sia 1999 har Byggmester Solberg vore ei anerkjent og konkurransedyktig tømrarbedrift på Osterøy, like utafor Bergen.

Me utfører alle tenester innafor byggjebransjen. Om du skal skifta vindauge, byggje på din eksisterande bustad, eller går med planer om å byggja nytt hus. Ingen jobb er for liten eller for stor.

Med solide samarbeidspartnarar og fagleg tung erfaring, kan me garantera at du som kunde vil verta godt ivaretatt i frå du tek kontakt til fullført prosjekt.

BLÅSEISOLERING

Me tar på oss oppdrag med blåseisolering av gamle og nye bygg. Etterisolering er høgaktuelt for dei fleste boligeigarar i dag, og det gjev mange fordelar:

  • Minimere varmetap
  • Kontroll over innetemperaturen
  • Stoppe trekken
  • Redusere energibehovet og strømrekninga
  • Betre inneklima
  • Redusere klimautslepp

Ta kontakt for meir informasjon!

tømrarar

års erfaring

ferdigstilte prosjekt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.

952 84 279